Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiSNUBNÍ PROTOKOLY

Knihy snubních protokolů - Knihy zkoušek snoubenců

Knihy snubních protokolů, též pouze Snubní protokoly nebo Protokoly o zkouškách snoubenců (latinsky Liber Examinum Ante Matrimonialiam) byly, jak již název napovídá, zápisy o zkoušce /někdy též výslechu/ snoubenců před sňatkem. Nejprve byly vedeny ručně, později na předtištěných formulářích.

Většina otázek, které byly snoubencům při této zkoušce pokládány se týkala možných překážek, které by mohly podle kanonického práva bránit uzavření zamýšleného sňatku (Například možné "Překážky pokrevního příbuzenství", "Překážky švagrovství" a dalších).

Celý pozdější formulář byl členěn na tři části - v první části byly uvedeny otázky pro ženicha a k nim byly dopsány odpovědi. V druhé části byly uvedeny obdobným způsobem otázky pro nevěstu a opět byly uvedeny odpovědi. Následně byli dotázáni svědci. V případě, že některý ze snoubenců ještě nedosáhl věku 24 let a nebyl tedy podle tehdejších zákonů plnoletý, byla ještě učiněna poznámka o otcovském povolení. Na závěr byla zmíněna místa ohlášek a dokument byl podepsán duchovním, snoubenci a oběma svědky.

Níže uvádíme doslovný přepis otázek pro ženicha, pro nevěstu a pro svědky z originálního formuláře z počátku druhé poloviny 19. století:
Rychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz