Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiPATENT Z ROKU 1784

Patent Josefa II. ze dne 20. února 1784 obsahoval přesné pokyny, jak mají faráři vést matriky oddaných, narozených a zemřelých. Krom pokynů obsahoval tento patent i odůvodnění, proč panovník považuje vedení těchto knih za prospěšné. Pro názornost a přesnost obsahoval patent i tři listy příloh - vzory rubrik pro vedení těchto knih.

Přepis tohoto patentu v českém jazyce si můžete přečíst níže.

Přepis exempláře, vloženého do knihy sign. 18-8, snímky 40, 41, 42,
Sbírka matrik východočeského kraje, SOA Zámrsk
Přepis zpracován pro www.tajemstvirodokmenu.cz v roce 2017
Rychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz