Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiUŽITEČNÉ ODKAZY 2

Kromě matričních knih digitalizují a zpřístupňují různé archivy také další archiválie a dokumenty, které lze při rodopisném bádání využít. Některé z odkazů přinášíme níže.

Vyhledávání v archivních fondech v České republice:

http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/Default.aspx
Digitální knihovna Kramerius Národní knihovny v Praze:

http://kramerius.nkp.cz
Digitální knihovna Kramerius Moravské zemské knihovny:

http://kramerius.mzk.cz/search/
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě:

http://camea2.svkos.cz/search/
Digitální badatelna Státního okresního archivu v Pardubicích:

https://vychodoceskearchivy.cz/pardubiceold/digitalizace.htm
Digitální badatelna Státního okresního archivu v Hradci Králové:

http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/
Digitální badatelna Státního okresního archivu v Jičíně:

http://vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/
Přístup ke Sčítacím operátům sčítání obyvatel napříč celou Českou Republikou na stránkách Státního okresního archivu Havlíčkův Brod:

http://havlickuv-brod.mza.cz/scitaci-operaty
Archiv bezpečnostních složek:

http://www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-sbirkach
Digitální studovna Ministerstva Obrany ČR:

https://kramerius.army.cz/search/
Soupisy poddaných podle víry 1651 na stránkách Národního Archivu - digitalizované edice:

http://www.nacr.cz/publikace/e-knihy/
Německo - český slovník Josefa Dobrovského na stránkách Ústavu pro jazyk český.
/Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821/

https://bara.ujc.cas.cz/slovniky
Digitalizované historické dokumenty z celé Evropy najdete na stránkách monasterium.netRychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz