Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiMATRIKY

Matriční knihy jsou ukládány v krajských archivech a jejich digitální kopie najdete na stránkách těchto archivů. Každý archiv používá jiný způsob digitalizace a proto má vyhledávání v každém z archivů své zvláštnosti. Níže přinášíme odkazy matriky digitalizované těmito archivy.

Praha včetně později připojených obvodů - matriky najdete v Archivním katalogu, který je přístupný přes stránky Archivu hlavního města Prahy.
www.ahmp.cz

Brno, jižní, střední a západní Morava - matriky najdete na stránkách Actapublica.eu.
www.actapublica.eu

pro Střední Čechy najdete matriky v elektronické badatelně Státního oblastního archivu v Praze.
http://ebadatelna.soapraha.cz


Západ České republiky najdete na portále portafontium.eu.

www.portafontium.eu

Jih České republiky spravuje Státní oblastní archiv v Třeboni.


http://digi.ceskearchivy.cz


Východ a severovýchod Čech má v péči Státní oblastní archiv v Zámrsku
Pozor, zde si musíte nejprve stáhnout do svého počítače dokument Inventární seznam Sbírky matrik východočeského kraje, v něm si vyhledat potřebnou matriku a poté použít pro její stažení odkaz v tomto dokumentu uvedený.
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

Sever a severozápad Čech najdete na stránkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/


Olomoucký a Moravskoslezský kraj najdete v digitálním archivu  Zemského archivu v Opavě.


http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html
A něco z blízkého zahraničí:

Digitalizované matriky z Rakouska najdete zde:

http://data.matricula-online.euRychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz