Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiMOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ

1. Úplné zpracování

Všechny vyhledané údaje zpracováváme pokud možno co nejpřehledněji. Základním výstupem, který klientů předáváme nejčastěji, jsou přepisy a překlady všech nalezených historických zapisů z matričních knih, případně dalších dokumentů.

Každý použitý zápis obsahuje:

- přepis původního znění se zachováním dělení /rubrik/ a zachováním všech zapsaných informací,
- u zápisů psaných původně německy nebo latinsky také překlad,
- určení matriční knihy, strany a archivu nebo úřadu, kde je kniha uložena,
- u zápisů vyhledaných v digitalizovaných knihách také přímý odkaz na konkrétní snímek, na kterém se zápis nachází,
- u zápisů, které jsme získali na úřadech nebo archivech je součástí i námi pořízený snímek těchto zápisů.

Řazení zápisů:

Zápisy jsou řazeny od nejmladších zápisů k nejstarším. Příklad způsobu řazení naleznete po kliknutí na obrázek níže /zde obsah složky s dokumenty pro vývod tiři generace zpět od Vámi zadané osoby, pouze se zápisy o narozeních, tedy křtech a o sňatcích/.

V předané složce bude tedy obsah, zjednodušený nákres rodokmenu a všechny zápisy a případně snímky. Doplnit lze i po dohodě kopie Vámi dodaných dokladů, dokumentů nebo fotografií z Vašeho rodinného archivu

Složku se zápisy můžete obdržet ve formátu pdf nebo můžeme po dohodě zajistit i tisk.

2. Zjednodušené zpracování

Pokud nepožadujete všechny úplné přepisy a překlady a stačí Vám pouze základní přehled, můžete využít naši další nabídku. Výsledkem práce bude zjednodušený vývod předků a dostanete přehlednou tabuli s daty a místy šnatků a narození, například tři generace zpět od Vámi zadané osoby, data nebo události. Po kliknutí na obrázek si můžete prohlédnout vzor, jak může taková tabule vypadat.

Do tabule lze doplnit kopie Vámi dodaných fotografií a výsledek obdržíte buď ve formátu pdf, případně můžeme zajitit tisk. Doporučujeme velikost minimálně A3 nebo A2 a pro tisk použít papír vyšší gramáže. Tabule je bez dekorace /kresba nebo malba/, kterou si můžete sami doplnit podle svého vkusu a můžete tak získat i originální dárek nebo dokument.

Ceník

Cena naší práce se vždy odvíjí od nalezených a skutečně použitých matričních zápisů.

Za jeden nalezený a použitý zápis v rámci
" úplného zpracování "
120,- Kč
Za jeden nalezený a použitý zápis v rámci
" zjednodušeného zpracování "
80,- Kč
Doprava na úřady nebo do archivů vlastní
4,-  Kč/km
Tisk, vazba, poštovné
dle skutečných nákladů
Media - Flash disky, datová CD, datová DVD dle skutečných nákladů
Zvláštní práce po dohodě 200,.Kč/hod.

Vrátit se zpět na stránku Nabídka vyhledání rodokmenu
Rychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz