Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiJAK ZAČÍT?

V případě, že se rozhodnete využít pro vyhledávání v matrikách našich služeb, budeme od Vás potřebovat některou u následujících informací:

- jméno a příjmení osoby, od které chcete začít hledání záznamů o svých předcích, a datum a místo narození této osoby.

- jméno a příjmení osoby, od které chcete začít hledání záznamů o svých předcích, a datum a místo sňatku této osoby.

Datum této události by mělo být v případě narození starší 100 let a v případě sňatku starší 75 let.

Proč potřebujeme takové datum?

Přístup k matričním knihám se řídí zákonem č. 301/2000 a zákonem č. 312/2013. Přesnou citaci z tohoto zákona si můžete stáhnout z našich stránek v části Dokumenty.

Kde tyto informace najdete?

Pokud máte k dispozici rodný nebo oddací list této osoby, najdete tyto informace na takovém dokladu. Data sňatku či narození rodičů mohou být napsána i na rodných listech dětí těchto osob. Například na rodném listě dítěte narozeného počátkem 40. let 20. století, který byl vydán krátce po II. světové válce, mohou být data narození rodičů z počátku 20. století.

Neznáte potřebné datum?

I v takovém případě můžeme začít se zpracováním Vašeho rodokmenu. Jenom budeme muset začít s pátráním v mladších matrikách, uložených na úřadech.

O vydání matričních dokladů z těchto mladších matrik lze požádat zmíněné příslušné matriční úřady. Můžeme za Vás vyřídit jednání s těmito úřady. V takovém případě Vás budeme muset požádat o plnou moc k jednání s těmito úřady.

Pokračovat dále na stránku Nabídka vyhledání rodokmenu
Rychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz